NÁSTĚNKA

Nástěnka je skvělá věc. V době google kalendářů, organizovaných skupin na Whatsupu i facebooku, iCloudu, iMessange a dalších nástrojů pro plánování nejrůznějších schůzek, je nástěnka jednou z mála věcí, kvůli které se musíme zvednout ze židle (viz. wallwatching), změnit lokaci a vyvinout jistou dávku úsilí související s pohybem. Jedině tak totiž zjistíme, co je na ní napsáno.

U nástěnky můžete potkat lidi, kteří se na ni přišli také podívat nebo dokonce samotné autory jejího obsahu, kteří vám sdělí více detailů. Nástěnky tak posilují mezilidské vztahy. Proto jsme nástěnku zavedli i v naší vesničce na Srí Lance a umístili ji na vstupní dveře jednoho z osmi domků na hlavní a v podstatě jediné uličce vedoucí k moři.

Bílá nástěnka okamžitě připoutala pozornost místních tmavých obyvatel, a to na ní ještě ani nebylo nic napsáno. Po několika dnech jsme ale byli svědky nebývalé změny.

Srílančané se zbavili nedůvěry k bílé ploše a alespoň jednu nástěnku si před své ubytovací zařízení postavili i oni. Na první pohled zaujal fakt,  že namísto v úrovni očí zvolili lokaci v úrovni země. Při podrobnějším zkoumání pak byla zaznamenána i absence psacích prostředků, nástěnkáře a v podstatě i potřeby cokoliv sdělovat.

I tak je  naše vesnice plná nástěnek. V zemi, kde se po celý rok od rána do večera nejí nic jiného než rice and curry, většina z nich den co den hrdě sděluje, že dnešní specialita je právě tento pokrm. Today’s special: rice and curry. Další hned na začátku rezignovaly na svou funkci aktuálního sdělení a od dne své instalace  až dodnes hrdě hlásí We are ready.